Posted on Jul 8, 2019

UAB Monrema

In 2012, our company was one of the first in Lithuania to implement metal constructions production control system according to EN 1090-1.

EN 1090-1 is CE marking standard of steel structures and aluminium structures of building structures, bridges, towers, tanks, bunkers.

As of 01-07-2012, all companies producing construction metal structures must have a certificate of EC production control system confirming with EN 1090-1.

A certified manufacturer need:
• Use only CE marked raw materials (metal, joining elements, welding materials)
• Prepare the production control system according to EN 1090-1, EN 1090-2
• Prepare welding quality management system according to ISO 3834 requirements.

Mūsų įmonė 2012 metais viena iš pirmųjų Lietuvoje įdegė metalo konstrukcijų gamybos kontrolės sistemą pagal EN 1090-1.

EN 1090-1:2009 standartas, pagal kurį atliekamas statybinių metalo konstrukcijų ženklinimas CE ženklu. Jis apima pastatų konstrukcijų, tiltų, bokštų, talpyklų, bunkerių gamybą.

Nuo 2012-07-01 visos, statybines metalo konstrukcijas gaminančios įmonės, privalo turėti EC gamybos kontrolės sistemos sertifikatą, patvirtinantį atitiktį EN 1090-1.

Sertifikuotas statybinių metalo konstrukcijų gamintojas turi:
• Naudoti tik CE ženklintas žaliavas (metalas, sujungimo elementai, suvirinimo medžiagos)
• Paruošti gamybos kontrolės sistemą pagal EN 1090-1 ir EN 1090-2 reikalavimus
• Paruošti suvirinimo kokybės vadybos sistemą pagal ISO 3834 standarto reikalavimus.
Get quote
Message sent. We'll get back to you soon.